Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine

Ettevõtte käsitleb tehtavat tööd kindlal ajavahemikul toimuva projektina, kus iga etapp on lahti kirjutatud teenusepõhiselt. Teenus on jõukohane nii erakliendile, kui ka ärikliendile. Projektiks võib olla igal era- või ärikliendil tekkinud probleemi püstitus, mis vajab lahendust. Väike- ja suurprojektide teostamine vastavalt finantsvõimalustele. Äriarenduse nõustamine N: B2B, B2C lahendused, ettevõtte arendustiimides osalemine. Konkreetse projekti elluviimine nii kaugtööna, kui ka kohapealne (projektijuhtimine, projekti taotluste koostamine/projekti partnerite leidmine). Otsekontaktide leidmine.

Tegevjuhtimine teenusena (sektoriaalsed probleemid – kitsaskohad mõnes tööstussektoris N: probleemide ennetamine). Lisaks ka teistele sektoritele teenuse osutamine. (N: arendustehnoloog, materjalitehnoloog, projektijuht, tegevjuhtimine, turundusjuhtimine, protsessi- ja kvaliteedijuht). Aitame haarata suurt osa võimalikust kliendibaasist.

Teenus, mis sisaldab:

  • asendamine mingil perioodil, tegevusaruannete koostamist ja esitamist;
  • koosolekute ettevalmistamist ja läbiviimist;
  • organiseerimist;
  • esindamist ametiasutustes/välislähetustel.

Nõupidamiste ja messide korraldamine

Aidata ettevõttel osaleda messidel (siseriiklikud/välisriikides toimuvatel). Sobiv kontseptsioon pannakse kokku vastavalt ettevõtte eelarvelisele võimekusele ja ambitsioonidele. Tegu on üsna spetsiifilise turu osaga, mis sõltub ettevõtte spetsiifikast ja mis aitab ettevõtte turundustegevusi ja turunduspakette pikaajalise strateegia elluviimisel. Teenuse eesmärk teadlikkuse tõstmine ja uute kontaktide loomine. Kliendiandmebaaside loomine. Konverentsi organiseerimise korraldusteenus (ideest kuni korralduseni – konverentsi esinejate programm). Koosolekute ettevalmistus, B2B, B2C kohtumised.

Liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Antakse edasi materjalitehnoloogia alast oskusteavet läbi projektide teostamise teenust. Turvalises keskkonnas tegutsemine toodab “vanu tulemusi” ja pikemas perspektiivis on see pigem tulemust kahandava mõjuga. Just Teile sobiva teenusepaketi leidmisel püüame alati olla võimalikult paindlikud ning lähtume ainult vastavalt Teie vajadustest. Sest Teie rahulolu on see, mille järgi me mõõdame oma edukust. Annab samuti ettevõtte tegevusele täiendavat võimekust juurde. Selle raames pakub loodav ettevõte tootearendusega seonduvaid lahendusi. Pakkudes sealjuures ka uute toodete väljaarendamisel innovaatilist know-how-d.

Mida soovite otsida? Kirjutage otsingusõna ja vajutage "Enter".